ONS PRIVACYBELEID

HOE WE OMGAAN MET PERSOONGEGEVENS:

onze website is veilig te bezoeken via https://rooivolkoren.nl
Het slotje voor de URL laat zien dat je veilig verbonden bent.
Bij alleen het browsen op onze pagina's zijn geen persoonsgegevens nodig of zichtbaar voor ons.
Gegevens die we vragen voor de deelname aan projecten of koorgegevens zijn noodzakelijk.
Deze gegevens zijn puur relevant.
Voor verdere publicatie zijn maar enkele gegevens straks voor iedereen zichtbaar, t.w. Koornaam, Standplaats en Koortype. Ingeval je bezwaar hebt tegen het publiceren van je koorgegevens kun je dat via een mail aan ons kenbaar maken. Verder gebruiken we enkel de informatie die door het koor zelf wordt verstrekt of via een eigen koorwebsite of op social media openbaar is gemaakt.
Dit geldt ook voor de door het koor zelf gepubliceerde foto's. Mochten wij tegenstrijdige of niet juiste informatie weergeven over personen of een koor dan volstaat een verzoek om aanpassing van tekst en/of afbeelding. Dit verzoek moet worden gedaan  door de voorzitter of de secretaris van het betreffende koor.WAT WE DOEN MET JE GEGEVENS:

We gaan er van uit dat de gegevens vrijwillig worden verstrekt en hiermee de toestemming wordt gegeven ze te gebruiken in onze communicatie. De contactinformatie wordt gebruikt om deelnemers te informeren over de voorbereidingen van ons festival en eventueel benodigde aanvullende gegevens te vergaren. De koorinformatie (dus niet de persoonsgegevens) wordt gebruikt voor het programma op de website, de 'Rooi Vol Koren' APP en om een programmaboekje te kunnen samenstellen.HOE LANG WE DE GEGEVENS BEWAREN:

De bewaarperiode van de gegevens heeft geen beperking, tenzij wordt aangegeven dat je  na afloop van het festivaljaar, waarin je deelnemer bent, uit ons bestand verwijderd wilt worden .
Alle aanmeldingen worden bewaard om eerdere deelnemers te kunnen uitnodigen voor de volgende editie van Rooi Vol Koren. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.


TOESTEMMING:

Bij het inschrijven door een koor of door individuelen wordt onvoorwaardelijk ingestemd met voornoemde voorwaarden.ALGEMENE REGEL foto- en filmmateriaal:

Rondom het festival wordt veel gefotografeerd en gefilmd. Hetzij geregisseerd door de organisatie dan wel door publiek en/of deelnemers. Deelnemers en bezoekers DIE WORDEN GEFILMD OF GEFOTOGRAFEERD stemmen automatisch in met het gebruik van alle beeldmateriaal dat wordt verzameld rondom het festival.