Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode, ook wel Rooi genoemd, is een bruisend dorp in het hart van de Meierij en sinds 2017 onderdeel van Meierijstad. Het jaar door is er in Rooi van alles te beleven in de oergezellige kern, waar het wemelt van de uitnodigende terrasjes, eetgelegenheden en mooie winkels. Al met al een geweldige plek voor een groots korenfestival.
Naast al het stedelijke en landelijke groen wordt het dorp gekenmerkt door een aantal markante parels uit het verleden: Kasteel Henkenshage en de Gasthuisjes, maar ook de stoere Knoptoren en het marktplein, waar de sfeer van vroeger nog hangt. Rondom de Markt, het Kerkplein en de 'Culinaire Driehoek' vind je de plaatsen waar met goed weer gezelligheid troef is. Door het hele dorp loopt een lint van culinaire uitspanningen.
Geen wonder dat er juist daar met Rooi Vol Koren van alles te beleven zal zijn.

Sint-Paulusgasthuis jes Dit gasthuis is opgericht in de vijftiende eeuw, Een van de 39 Rijks-monumenten in Rooi. Nu zijn de VVV en het Museum van Brabantse Mutsen en Poffers er gevestigd.

De Sint-Martinuskerk verving een gelijknamige kerk uit 1808, die destijds de Middeleeuwse Sint-Odakerk verving en in 1912 werd gesloopt. Voor veel koren is het een traktatie om hier te mogen zingen.

Op de Markt staat het oude  Gemeentehuis van Sint-Oedenrode. Wordt ook wel Het Raadhuis genoemd. Dit is de plek waar straks het hoofdpodium zal staan.

Henkenshage was ooit een van de vele slotjes die in deze streek voorkwamen. Een versterkt herenhuis of edelmanswoning zonder militaire functie. Het is waarschijnlijk in het begin van de 14e eeuw gebouwd.

Omstreeks het jaar 1000 bouwde men hier een stenen kerk. Deze kerk was gewijd aan Sint-Maarten. In 1425 werd er hier een Gotische kerk gebouwd met een koor met drie traveeën en een driezijdige koorsluiting.

Op de Markt nr. 8 is een Rijksmonument met bijzondere details, zoals de schoenenschraper en de leeuwenkoppen. De Gouden Leeuw is begin 19e eeuw eigendom van de eerste burgemeester van Sint-Oedenrode.

Kasteel-Raadhuis "Dommelrode". In oorsprong omgracht en versterkt 16e eeuws huis. Zijn huidige uiterlijk is  het resultaat van een verbouwing uit 1603.  Later gerestaureerd in 1961-1963.

Waarom
Rooi Vol Koren

Rooi is ook een dorp met een ouderwetse gemeenschapszin waar het verenigingsleven een belangrijke sociale rol speelt.
Fanfare, Jeugdbeweging, toneelvereniging en grootse evenementen bestaan in Rooi al eeuwen. Vooral muziek is er, gezien het grote aantal muzikanten en het aantal koren, niet te missen. Toch kwam er een aantal jaren geleden een ongezonde rivaliserende tendens opzetten onder de korengemeenschap. Om dit de kop in te drukken bedacht de initiator van het Rooi Vol Koren festival dit koren-evenement om te zorgen dat de neuzen weer één kant op zouden komen om zodoende weer "SAMEN" mooie dingen te doen.
Rondom de organisatie van de eerste Rooi Vol Koren in 2016 was er al een inhaalslag te bespeuren en werd er alweer samengewerkt. Doel bereikt?
Je zou denken van wel, maar wat is er mooier dan mensen te laten zingen? Juist......! Héél veel mensen !! En dat is precies de bedoeling van Rooi Vol Koren.

Een van de eerste Fanfareorkesten was Nos Jungit Apollo. In 2014 bestond deze Fanfare 150 jaar. Maar het was zeker niet de enige op dit gebied. Sint-Oedenrode is honderden musicerende inwoners rijk.

Het rijke verenigingsleven bracht menige keer veel volk op de been. Het begint natuurlijk al bij de jeugd, die op allerlei manieren veel kansen is geboden om zich te ontplooien.

Ook toneelverenigingen zorgen tot op de dag van vandaag voor veel vermaak. Rooi heeft nog steeds een aantal zeer actieve toneelverenigingen.

Het marktplein is het epicentrum van alle soorten vermaak. Op en rond de Markt is sinds jaar en dag vaak iets te beleven. Natuurlijk ontbreken de jaarlijkse kermis en de tent voor het jeugdcarnaval hier niet.

Veel inormatie over Rooi en haar omgeving of de historie is te vinden op de website van Natuurlijk! Sint-Oedenrode / N!SO

SAMEN ZINGEN

Samen is het sleutelwoord sinds de start van Rooi Vol Koren.
Samen klinkt in alles door: in de organisatie, bij onze begunstigers, de koren, de professionele begeleiders en alle vrijwilligers. Het is een grote korenmolen met veel radertjes die alles laten draaien. Het is allemaal zichtbaar in zoveel blije mensen die er deel van uitmaken.

Maar het samen zingen is waar het vooral om draait. Ook dan heeft Rooi Vol Koren meerdere gezichten. Naast het bieden van mooie podia aan zoveel verschillende koren zijn er ook nog de koorpojecten, waarvoor de Stichting ijvert.
Naast het bijeenbrengen van een bijzonder projectkoor van ca. 200 deelnemers zijn er ook speciale jongeren- en ouderenprojecten waarover we hier later alles uitleggen.

DE PROJECTEN

In 2016 hebben we koren uitgenodigd om in alle vrijheid allemaal het lied Brabant van Guus Meeuwis volgens aangeleverd oefenmateriaal thuis te oefenen. Dit werd de knallende afsluiter van de eerste Rooi Vol Koren!

In 2018 hebben we het eerste Projectkoor samengesteld.
Samen met de begeleidende musici was het een project met 150 deelnemers, dat een prachtige bewerking van het Afrikaanse 'Onze Vader' ofwel Baba Yetu
ten gehore heeft gebracht.
Dankzij de bewondering en verwondering van deelnemers en publiek is het animo om aan een Projectkoor deel te nemen enorm gestegen.
In 2020 zal daarom een koor van 200 vocalisten een nieuw spectaculair stuk laten horen. Ook Baba Yetu zal dan nog één keer worden uitgevoerd door het nieuw samengestelde Projectkoor 2020.

Zingen is van alle leeftijden en daarom heeft de Stichting zich in het bijzonder gericht op een Projectkoor met ouderen en een speciaal jongerenproject.
Hierover later meer.

HET RVK TEAM 

De Stichting bestaat uit een driekoppig bestuur:
Het bestuur weet zich gesteund door een twaalfkoppig team (foto), dat zich samen met het bestuur bezig houdt met talloze zaken in de aanloop naar het eigenlijke evenement. Gedurende anderhalf jaar voorafgaand krijgt het totale festival gestalte. Op en rond de festivaldagen wordt het team gesteund door de grote inzet van vele vrijwilligers die een warm hart hebben voor de beginselen van Rooi Vol Koren. Dat is het samen genieten en laten genieten van een mooi dorp vol koormuziek.
Het ‘samen’-aspect speelt hierin dus ook een grote rol!!
De Stichting Rooi Vol Koren is een niet commercieel initiatief dat zich inzet voor veel zingplezier voor iedereen!
Op het festival zijn alle vrijwilligers herkenbaar aan hun rode bovenkleding met het RVK logo.
Ze worden voor allerlei werkzaamheden ingezet en ze zijn trots dat ze deel uit maken van de organisatie van Rooi Vol Koren.
Rondom het RVK evenement lopen in 2020 bijna honderd vrijwilligers mee. Dat zijn er alweer een aantal meer dan in 2018.

Wil jij het vrijwilligers-team mee versterken dan kun je voor informatie een mailtje met je gegevens sturen naar: vrijwilliger@rooivolkoren.nl


De flyer voor vrijwilliger is als .pdf op te halen
Als je dubbel kunt afdrukken doe dit dan langs de korte zijde.

Adres

ANBI Stichting Rooi Vol Koren
RSIN 8566.43.944
KvK 66645026
Emmausstraat 5
5492 BK Sint-Oedenrode

STICHTINGSBESTUUR
Voorzitter: H.J.P.C. Passier
Secretaris: K.E.H. Aben
Penningmeester: M.G.P. Lathouwers-Van Rijbroek 

Links

Bezoekersinformatie (volgt)
Promo
Beleidsplan
Rooi Vol Koren App PC (prog. 2018)
Privacybeleid
Aanmeldingsformulier-Koren
Aanmeldingsformulier-Projectkoor
Nieuwsbrief

Belanghebbenden kunnen de Balans en de Winst&Verliesrekening over 2018 via het Beleidsplan opvragen  

Met dank aan onze ondersteuners