Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode, ook wel Rooi genoemd, is een bruisend dorp in het hart van de Meierij en sinds 2017 onderdeel van Meierijstad. Het jaar door is er in Rooi van alles te beleven in de oergezellige kern, waar het wemelt van de uitnodigende terrasjes, eetgelegenheden en mooie winkels. Al met al een geweldige plek voor een groots korenfestival.
Naast al het stedelijke en landelijke groen wordt het dorp gekenmerkt door een aantal markante parels uit het verleden: Kasteel Henkenshage en de Gasthuisjes, maar ook de stoere Knoptoren en het marktplein, waar de sfeer van vroeger nog hangt. Rondom de Markt, het Kerkplein en de 'Culinaire Driehoek' vind je de plaatsen waar met goed weer gezelligheid troef is. Door het hele dorp loopt een lint van culinaire uitspanningen.
Geen wonder dat er juist daar met Rooi Vol Koren van alles te beleven zal zijn.

Sint-Paulusgasthuis jes Dit gasthuis is opgericht in de vijftiende eeuw, Een van de 39 Rijksmonumenten in Rooi. Nu zijn de N!SO en het Museum van Brabantse Mutsen en Poffers er gevestigd.

De Sint-Martinuskerk verving een gelijknamige kerk uit 1808, die destijds de Middeleeuwse Sint-Odakerk verving en in 1912 werd gesloopt. Voor veel koren is het een traktatie om hier te mogen zingen.

Op de Markt staat het oude  Gemeentehuis van Sint-Oedenrode. Wordt ook wel Het Raadhuis genoemd. Dit is de plek waar straks het hoofdpodium zal staan.

Henkenshage was ooit een van de vele slotjes die in deze streek voorkwamen. Een versterkt herenhuis of edelmanswoning zonder militaire functie. Het is waarschijnlijk in het begin van de 14e eeuw gebouwd.

Omstreeks het jaar 1000 bouwde men hier een stenen kerk. Deze kerk was gewijd aan Sint-Maarten. In 1425 werd er hier een Gotische kerk gebouwd met een koor met drie traveeën en een driezijdige koorsluiting.

Op de Markt nr. 8 is een Rijksmonument met bijzondere details, zoals de schoenenschraper en de leeuwenkoppen. De Gouden Leeuw is begin 19e eeuw eigendom van de eerste burgemeester van Sint-Oedenrode.

Kasteel-Raadhuis "Dommelrode". In oorsprong omgracht en versterkt 16e eeuws huis. Zijn huidige uiterlijk is  het resultaat van een verbouwing uit 1603.  Later gerestaureerd in 1961-1963.

Waarom
Rooi Vol Koren

Rooi is ook een dorp met een ouderwetse gemeenschapszin waar het verenigingsleven een belangrijke sociale rol speelt.
Fanfare, Jeugdbeweging, toneelvereniging en grootse evenementen bestaan in Rooi al eeuwen. Vooral muziek is er, gezien het grote aantal muzikanten en het aantal koren, niet te missen. Toch kwam er een aantal jaren geleden een ongezonde rivaliserende tendens opzetten onder de korengemeenschap. Om dit de kop in te drukken bedacht de initiator van het Rooi Vol Koren festival dit koren-evenement om te zorgen dat de neuzen weer één kant op zouden komen om zodoende weer "SAMEN" mooie dingen te doen.
Rondom de organisatie van de eerste Rooi Vol Koren in 2016 was er al een inhaalslag te bespeuren en werd er alweer samengewerkt. Doel bereikt?
Je zou denken van wel, maar wat is er mooier dan mensen te laten zingen? Juist......! Héél veel mensen !! En dat is precies de bedoeling van Rooi Vol Koren.

Een van de eerste Fanfareorkesten was Nos Jungit Apollo. In 2014 bestond deze Fanfare 150 jaar. Maar het was zeker niet de enige op dit gebied. Sint-Oedenrode is honderden musicerende inwoners rijk.

Het rijke verenigingsleven bracht menige keer veel volk op de been. Het begint natuurlijk al bij de jeugd, die op allerlei manieren veel kansen is geboden om zich te ontplooien.

Ook toneelverenigingen zorgen tot op de dag van vandaag voor veel vermaak. Rooi heeft nog steeds een aantal zeer actieve toneelverenigingen.

Het marktplein is het epicentrum van alle soorten vermaak. Op en rond de Markt is sinds jaar en dag vaak iets te beleven. Natuurlijk ontbreken de jaarlijkse kermis en de tent voor het jeugdcarnaval hier niet.

Veel inormatie over Rooi en haar omgeving of de historie is te vinden op de website van Natuurlijk! Sint-Oedenrode / N!SO

SAMEN ZINGEN

Samen is het sleutelwoord sinds de start van Rooi Vol Koren.
Samen klinkt in alles door: in de organisatie, bij onze begunstigers, de koren, de professionele begeleiders en alle vrijwilligers. Het is een grote korenmolen met veel radertjes die alles laten draaien. Het is allemaal zichtbaar in zoveel blije mensen die er deel van uitmaken.

Maar het samen zingen is waar het vooral om draait. Ook dan heeft Rooi Vol Koren meerdere gezichten. Naast het bieden van mooie podia aan zoveel verschillende koren zijn er ook nog de koorprojecten, waarvoor de Stichting ijvert.
Naast het bijeenbrengen van een bijzonder projectkoor van ca. 200 deelnemers zijn er ook speciale jongeren- en ouderenprojecten waarover we hier later alles uitleggen.


DE PROJECTEN
van 2024

Projectkoor '24 + Jeugdkoor '24 + Smitsorgel Project + Ouderen Projecten '24 + Samen Brabant van Guus zingen 

Projectkoor '24
In 2018 hebben we het eerste Projectkoor samengesteld.
Samen met de begeleidende musici was het een project met 150 deelnemers, dat een prachtige bewerking van het Afrikaanse 'Onze Vader' ofwel Baba Yetu ten gehore heeft gebracht.
Dankzij de bewondering en verwondering van deelnemers en publiek is het animo om aan een Projectkoor deel te nemen enorm gestegen.
In 2024 zal daarom een koor met maximaal 200 vocalisten een nieuw spectaculair stuk laten horen. Ook Baba Yetu zal dan opnieuw worden uitgevoerd door het nieuw samengestelde Projectkoor 2024.

Jeugdkoor '24
In een Samenwerking van RVK met de Stichting Koorplein Noord-Brabant krijgen alle basisschool leerlingen van Sint-Oedenrode de mogelijkheid om een speciaal gecomponeerd lied van Leo Aussems uit te voeren tijdens RVK 2022. De kinderen krijgen gratis lessen van geschoolde docenten. Het enorme kinderkoor wordt enig in zijn soort. meer info vind je HIER

Smits-Orgel Project '24
Door op het festival-zaterdag van 2024 meerdere klassieke koren, popkoren en muziekensembles voor even samen te voegen ontstaat een gelegenheidskoor dat ongelooflijk prachtig moet gaan klinken. Het wordt nog mooier als de uitvoering plaats vindt onder begeleiding van het Smitsorgel in de Martinuskerk van hartje Rooi. Het wordt een programma vol verrassingen waar liefhebbers van alle denkbare genres zeker volop kunnen genieten.

Ouderen Project '24
Rondom de senioren-woongemeenschap Odendael en Meierij wordt er ingezet op het welzijn van onze ouderen. Op diverse podia in dit deel van het festivalparcours wordt extra aandacht besteed aan bereikbaarheid en genres die er te horen zullen zijn. 
Het is de intentie om een speciaal voor 2024 een ouderenkoor te formeren. Het koor Oda Vief, dat is geadopteerd door de stichting Rooi Vol Koren en is ontstaan uit het project van 2022, zal hier haar medewerking aan verlenen.. 

Samen Brabant van Guus zingen
In 2016 hebben we koren uitgenodigd om in alle vrijheid allemaal het lied Brabant van Guus Meeuwis volgens aangeleverd oefenmateriaal thuis of in eigenkoorverband meerstemmig te oefenen.
Het werd een plein afgeladen vol geoefende zangers en zangeressen die zongen de knallende afsluiter van het eerste festival! Hier is een traditie geboren.
Het oefenmateriaal is een speciale bewerking die is gemaakt door musicus Peter Beijnum.  Oefenen kan HIER

HET RVK TEAM 

De Stichting bestaat uit een driekoppig bestuur:
Het bestuur weet zich gesteund door een vijftienkoppig team dat zich samen met het bestuur bezig houdt met talloze zaken in de aanloop naar het eigenlijke evenement. Gedurende anderhalf jaar voorafgaand krijgt het totale festival gestalte. Op en rond de festivaldagen wordt het team gesteund door de grote inzet van vele vrijwilligers die een warm hart hebben voor de beginselen van Rooi Vol Koren. Dat is het samen genieten en laten genieten van een mooi dorp vol koormuziek.
Het ‘samen’-aspect speelt hierin dus ook een grote rol!!
De Stichting Rooi Vol Koren is een niet commercieel initiatief dat zich inzet voor veel zingplezier voor iedereen!
Op het festival zijn alle vrijwilligers herkenbaar aan hun rode bovenkleding met het RVK logo.
Ze worden voor allerlei werkzaamheden ingezet en ze zijn trots dat ze deel uit maken van de organisatie van Rooi Vol Koren.
Rondom het RVK evenement lopen in 2024 bijna honderd vrijwilligers mee. Dat zijn er alweer een aantal meer dan in 2022.

Wil jij het vrijwilligers-team mee versterken dan kun je voor informatie een mailtje met je gegevens sturen naar: vrijwilliger@rooivolkoren.nl of kijk eens HIER


De flyer voor vrijwilliger is als .pdf op te halen
Als je dubbel kunt afdrukken doe dit dan langs de korte zijde.