BLIJF VEILIG

Samen
komen we hier uit

Geen Rooi Vol Koren in 2020
Naar aanleiding van de laatste informatie die we van Premier Rutte op 21 april hebben gekregen, hebben we een heel moeilijke  beslissing moeten nemen.
Alle betrokkenen zijn inmiddels per mail op de hoogte gebracht dat er in 2020 geen Rooi Vol Koren zal plaatsvinden. Dit raakt ons allemaal heel diep.
We bllijven echter positief over de toekomst en als het ons vergund is gaan we op 10 oktober 2021 weer samen zingen op Rooi Vol Koren.

Algemeen bericht:

Beste koorgenoten, vrijwilligers en andere betrokkenen bij Rooi Vol Koren,

Allereerst een warm hart aan iedereen, die direct of indirect is getroffen door het coronavirus.

We maken met z’n allen bizarre tijden door en denken met weemoed terug aan enkele maanden geleden, een tijd dat alles anders was en onze Rooi Vol Koren-plannen nog volop werden vormgegeven. 

Het was tot nu toe een periode van hard werken voor ons team om opnieuw een weergaloos mooi evenement neer te zetten met duizenden deelnemers en bezoekers. We wilden zo graag in 2020 de zon opnieuw laten schijnen voor koren en publiek. Een zeer divers deelnemersveld heeft zich al ingeschreven en Rooi Vol Koren beloofde weer een groot succes te gaan worden.

En toen kwam oktober té dicht bij!

De verregaande maatregelen die door onze regering op 21 april zijn bekendgemaakt monden uit in onvoldoende tijdruimte om Rooi Vol Koren goed te organiseren. Het is niet mogelijk om vóór 1 september zekerheden te geven aan leveranciers van bijvoorbeeld podia, licht en geluid.

De tijd wordt te kort voor onze deelnemende koren én onze koorprojecten om te kunnen repeteren. De situatie laat nauwelijks toe nog afspraken te maken met sponsors en andere betrokken partijen. Veel ondersteunende culturele Fondsen zetten hun middelen momenteel in voor een hoger doel en dat is getroffenen van corona helpen. En dat is goed! Als niet-commercieel cultureel evenement zijn wij echter te afhankelijk van deze begunstigers. 

Kortom, de stap om RVK 2020 op te schorten blijkt helaas onvermijdelijk.

Oktober 2021

Maar ook al lijkt de hoop af en toe te wankelen, we moeten blijven vertrouwen op een betere tijd. De betekenis van “samen” moet weer iets normaal gemeenschappelijks worden en we hopen dan letterlijk schouder aan schouder weer uit volle borst samen te kunnen zingen. 

Wij zetten daarom in op oktober 2021.<Terug>


Adres

ANBI Stichting Rooi Vol Koren
RSIN 8566.43.944
KvK 66645026
Emmausstraat 5
5492 BK Sint-Oedenrode

STICHTINGSBESTUUR
Voorzitter: H.J.P.C. Passier
Secretaris: K.E.H. Aben
Penningmeester: M.G.P. Lathouwers-Van Rijbroek 

Links

Bezoekersinformatie (volgt)
Promo
Beleidsplan
Rooi Vol Koren App PC (prog. 2018)
Privacybeleid
Aanmeldingsformulier-Koren
Aanmelding voor Projectkoor
Nieuwsbrief
Sponsorplan

Belanghebbenden kunnen de Balans en de Winst&Verliesrekening over 2018 via het Beleidsplan opvragen  

Met dank aan onze ondersteuners