SMITSORGEL-CONCERT '22
EN DE
OFFICIËLE OPENING VAN RVK 

Een bijzonder concert met een
zeer gevarieerd programma:
waar het sleutelwoord
'SAMEN' 
naast het Smitsorgel
óók een belangrijke rol inneemt


Zaterdag 8 oktober, om 15:00 uur,
Martinuskerk, Sint-Oedenrode


Meerdere koren samen vormen één groot gelegenheidskoor.
Ze gaan samen prachtige stukken zingen maar ook afzonderlijk zullen de koren zich laten horen.
Alle genres zullen voorbij komen. Diverse stukken worden begeleid door het prachtige Smitsorgel.
* Vocaal Ensemble Florence is een hoogstaand vocaal ensemble uit Knegsel dat zelfs de bezoekers vocaal meeneemt in een lied.
* Bert van den Brink is een van Nederlands grootste organisten. Hij laat het prachtige Smitsorgel klinken als nooit tevoren.
En al helemaal als een wereldhit door Bert naar orgelmuziek
wordt vertaald.
* Wendy Kokkelkoren is de gevierde soliste van The Maestro & The European Pop Orchestra.
Wendy zingt drie bekende werken, Pop en klassiek komen ook hier voorbij. Haar kristalheldere stem zal zeker kippenvelmomentjes opleveren.

Het wordt een programma vol verrassingen waar liefhebbers van alle denkbare genres zeker volop van kunnen genieten. De toegang voor dit bijzondere concert is gratis. Met een vrijwillige bijdrage zorg je wel dat de beide stichtingen, Smitsorgel en Rooi Vol Koren, hun culturele werk kunnen voortzetten.

Meer dan mooie 400 blocks

Wendy Kokkelkoren

Wendy is zangsoliste en sopraan van The Maestro & The European Pop Orchestra, Ze begon na het afronden van de middelbare school met de studie solozang aan het conservatorium van Maastricht. Wendy studeerde in januari 2002 cum laude af in de tweede fase solozang. In de jaren daarop verscheen het album “Guido” en groeide The Maestro & The European Pop Orchestra. Samen met het poporkest reist Wendy de hele wereld af.

Bert van den Brink

Toen Bert vijf jaar oud was kreeg hij zijn eerste pianoles. In 1976 begon Bert aan zijn professionele klassieke opleiding aan het conservatorium van Utrecht. (Nederland) Herman Uhlhorn was zijn leermeester. In 1982 studeerde hij cum laude af. In datzelfde jaar werd hij aan het Utrechts conservatorium aangesteld om jazzpiano te doceren.

Vocaal Ensemble Florence

Florence bestaat uit ongeveer 30 leden. Het repertoire en onze projecten houden het afwisselend, waardoor leden met veel plezier zingen. Zie in het jaarprogramma op deze homepage waar u ons kunt treffen.

Het Smitsorgel

Op 11 november 2001 werd de restauratie van het uit 1839 daterende Smitsorgel voltooid. Het orgel geldt als een van de oudste en best bewaarde middelgrote orgels van de orgelmakers Smits.

Het Roois Gemengd Koor (RGK)

Het koor is een echte vereniging met lief en leed, met veel hartelijkheid en vriendschappen. De vaste wekelijkse repetitie op maandagavond is een niet te missen ontmoetingspunt voor sociale contacten en het groepsgevoel.

The Key 

Een koor dat zijn strepen al verdiend heeft. De tuinconcerten aan de Korteweg worden door het publiek in groten getale bezocht. Na de, niet zo gemakkelijke Corona periode en de wisseling van dirigent, zetten we samen de schouders eronder en laten we weer van ons horen!

Adres

ANBI Stichting Rooi Vol Koren
RSIN 8566.43.944
KvK 66645026
Emmausstraat 5
5492 BK Sint-Oedenrode

STICHTINGSBESTUUR
Voorzitter: H.J.P.C. Passier
Secretaris: K.E.H. Aben
Penningmeester: M.G.P. Lathouwers-Van Rijbroek 

Links

Bezoekersinformatie (volgt)
Promo
Beleidsplan
Rooi Vol Koren App PC (prog. 2018)
Privacybeleid
Aanmeldingsformulier-Koren
Aanmelding voor Projectkoor
Nieuwsbrief
Sponsorplan

Belanghebbenden kunnen de Balans en de Winst&Verliesrekening over 2018 via het Beleidsplan opvragen