Actueel

Het laatste nieuws
 
 

De Stichting Rooi Vol Koren is al volop in actie om van de volgende editie weer een geweldig evenement te maken. Met 17 binnen- en buitenpodia ontstaat er een capaciteit om ca. 55 koren ieder 3x te laten optreden.
Het blijft in en om het Centrum van Sint-Oedenrode net zoals bij Rooi Vol Koren 2016.
De Markt gaat in 2018 een belangrijke plek worden. Er komt een podium met een capaciteit om voor de gelegenheid een koor met meer dan 300 deelnemers te laten optreden.
Op deze locatie zal gestart worden met alle deelnemers en ook zal er de spectaculaire slot-act plaatsvinden.

In totaal zullen ruim.1800 deelnemers opnieuw in de watten worden gelegd door de RVK-organisatie.
Men mag rekenen op veel belangstelling, mooie locaties en perfecte voorzieningen.

Maart 2018
Stilstand is achteruitgang. Zo redeneert elke actieve entrepreneur. En ook al zijn we als jonge Stichting nog lang niet uit de luiers, we komen zeker tot wasdom. Groter en meer gestroomlijnd wordt het hele project zonder het toegankelijke en gastvrije uit het oog te verliezen.
Sinds de lancering van "De Rooi Vol Koren" App is er een kleine verandering gekomen in onze huisstijl. Dit is inmiddels ook doorgevoerd in de lay-out van de website. In de komende week gaan we hier nog enkele zaken uitbreiden, waaronder het Baba Yetu Project. Dit is voor de koorgenoten uit de regio een geweldige buitenkans om onderdeel te zijn van een prestigieus optreden.
En word je ook zo blij van Rooi Vol Koren dan kun je dat laten blijken door een kleine duit in het zakje te doen op onze Anjeractie pagina.
 

Februari 2018
Alles aan feestelijke drukte van de afgelopen maanden is achter de rug. Dit is ook een reces geweest voor ons team, dat weer op gang komt om de Rooi Vol Koren machine op stoom te brengen.
We hoeven niet onder stoelen of banken te steken waar wij, net als alle andere culturele initiatieven, mee kampen. Geld en vrijwilligers zijn schaars in deze tijd! Ook voor ons gaat  een fors stuk energie zitten in het werven van fondsen en het vinden van geschikte vrijwilligers.
Wij staan natuurlijk open voor elke bijval die ons vooruit kan helpen..

Het leukste vinden we  het organiseren zelf. Locaties, de vergunningen, de APP en het optreedschema zijn zo een paar dingen waar we nu volop aan werken. Android gebruikers kunnen de RVK APP binnenkort al testen en daar commentaar op geven. Positief en kritisch commentaar gaan ons zeker helpen bij het definitief maken.
Daarom een serieus verzoek om binnenkort in de APP-Store "Rooi Vol Koren" op te zoeken en op je telefoon te zetten. Je kunt op de APP je bevindingen in een commentaar achter laten.
Let wel: de informatie over bijvoorbeeld het schema is niet definitief en er kan nog geen conclusie aan worden verbonden.

 

Oktober 2017
Oktober is een memorabele maand!
Veel positiviteit en ondersteuning voor Rooi Vol Koren.
* De Stichting is op weg de status van Culturele ANBI te verwerven.
* Kringloopwinkel D'n Einder uit Sint-Oedenrode schonk ons een bedrag
  van € 1500,-. * We hebben op 26 oktober een geweldige avond beleefd tijdens het "Vrolijke Noten" Sponsordiner.
* En een anonieme gever schonk ons  € 500,-.


 

Rooi-Vol-Koren

Voor iedereen met
hart voor muziek

2016 Om een project van dergelijke omvang te organiseren is veel geld nodig. Het gaat immers om een evenement dat vrij toegankelijk is dus we maken alleen maar kosten!
Om die reden zijn we in 2016 al als stichting verder gegaan. Dit heeft als voordeel dat we meer kansen hebben om steun te krijgen van verschillende culturele instanties. En een project als Rooi Vol Koren verdient die steun zieker.

                            

 

juni 2017-2
Rooi Vol Koren is een groot festival dat gratis toegankelijk is voor iedereen en daarom totaal afhankelijk van sponsors. De Rabobank is een van de eersten die meehelpt om Rooi Vol Koren 2018 vlot te trekken.
Ook het inzetten van vrijwilligers, die willen gaan voor de kwaliteit van 2016, maakt Rooi Vol Koren tot wat het is. Vast en zeker een van de gezelligste koorevenementen van het hele zuiden.
Het aanmelden van de 2018-deelnemers is vanaf nu gestart. Er is plaats voor maximaal 50 koren.
We hopen dat we niemand hoeven teleur te stellen.
Alle pagina's op de website zijn inmiddels vol operationeel. (Tnx. Robin)
Juni 2017-1
De website heeft een kleine upgrade ondergaan. Omdat we afhankelijk zijn van vrijwilligers zijn er een paar elementen die nog niet kunnen worden gebruikt. Het betreft de reactie- en de inschrijfpagina.
Maart 2017
Vóór de start van RVK 2018 zal er  2x een sponsordiner worden gehouden. Dit Vrolijke Notendiner was in 2016 een doorslaand succes, volgens de loftuitingen van de deelnemers. Datum en locatie voor 2017 volgen.
Februari 2017
De eerste 23 koren hebben zich al aangemeld. Nog voor het einde van 2017 zal de datum van RVK 2018 worden bekend gemaakt en zal er officieel kunnen worden ingeschreven.

Al deze gebeurtenissen zorgen er mede voor dat er financiële draagkracht ontstaat, zodat we ons snel gegroeide festival kunnen bekostigen! Want we zijn nog steeds een kleine stichting die tot grote dingen in staat is maar dat kan alleen met heel veel steun uit de samenleving.
Maar er gebeurde meer! We hebben een ruime overschrijding van het   maximum aantal aanmeldingen. We gaan bekijken hoe we in de marge kunnen werken aan een kleine uitbreiding maar we zullen helaas niet alle aanmelders kunnen plaatsen. Het verwerken duurt nu iets langer.
52 Koren hebben al het bericht gehad dat ze definitief worden ingedeeld

De mannen van KeyChord

De Stichting bestaat uit een driekoppig bestuur:
De Stichting weet zich gesteund door een zeskoppige commissie, die zich samen met het bestuur bezig houdt met talloze zaken in de aanloop naar het eigenlijke evenement. Gedurende anderhalf jaar krijgt het totale festival gestalte door grote inzet van vele vrijwilligers die een warm hart hebben voor de beginselen van Rooi Vol Koren en dat is vooral het samen genieten en laten genieten van een mooi dorp vol koormuziek.
Het beleidsplan is HIER op te halen.

 

De Stichting Rooi Vol Koren
RSIN 8566.43.944
KvK
66645026

De Stichting bestaat uit een driekoppig bestuur:
Voorzitter: H.J.P.C. Passier
Secretaris: K.E.H. Aben
Penningmeester: M.G.P. Lathouwers-Van Rijbroek